Inscription en ligne - Online inschrijving

VTT d'el Botroul

 • Date – Datum : 09/10/2022
 • Lieu de départ - Startplaats : Centre sportif Jean Demeester
 • Adresse – Adres : Rue de l'Invasion, 80 - 1340 Ottignies
 • Web : www.cyclottignies.be
 • Club : CYCLOTTIGNIES asbl
 • Parcours :
  • VTT 27 (de - van 08:30 à - tot 11:00)
  • VTT 35 (de - van 08:30 à - tot 10:30)
  • VTT 42 (de - van 08:30 à - tot 10:30)
  • VTT 52 (de - van 08:30 à - tot 10:00)
  • VTT 64 (de - van 08:30 à - tot 10:00)
  • GRAVEL 77 (de - van 08:30 à - tot 10:00)

Sélectionnez le formulaire qui correspond à votre situation - Selecteer het formulier dat overeenkomt met uw situatie :

Je suis membre de la FFBC

Pour les participant-e-s affilié-e-s à la Fédération Francophone Belge de Cyclotourisme et de VTT (FFBC) pour 2022. Le numéro d’affiliation 2022 est nécessaire.

Je suis affilié-e à une autre fédération - Ik ben aangesloten bij een andere federatie

Pour les participant-e-s affilié-e-s à une fédération cycliste ou de cyclotourisme pour 2022 (et en ordre d'assurance) - autre que la Fédération francophone belge du cyclotourisme et du VTT (FFBC). Le numéro de licence 2022 est obligatoire - Voor deelnemers die aangesloten zijn bij aan een fiets- of wielersport federatie voor 2022 (en die in orde zijn met hun verzekeringen) - andere dan de Fédération francophone belge du cyclotourisme et du VTT (FFBC). Het licentienummer voor 2022 is verplicht.

Je ne suis pas affilié-e à une fédération - Ik ben niet aangesloten bij een federatie.

Pour les participant-e-s non affilié-e-s à une fédération cycliste ou de cyclotourisme pour 2022. Un numéro de licence n'est pas nécessaire - Voor deelnemers die niet aangesloten zijn bij een fiets- of wielersport federatie voor 2022. Een licentienummer is niet nodig.